popisek obrázku

Historie klubu

 

Vznikl na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Nejdříve jako součást oddílu vodních sportů, kde byla 27.5.1959 ustanovena sekce jachtingu a zvolen první výkonný výbor. Za necelé dva roky, přesně 4.dubna 1961, byl ustanoven samostatný oddíl jachtingu. newnew Ve stejné době získal oddíl do užívání pozemky v Lobkovicích. Za nemalého úsilí členů jachetního oddílu a za účinné pomoci Spolany, byla v tomto areálu vybudována loděnice, která dobře sloužila až do konce sedmdesátých let. Po požáru dřevěného skladu lodí a dílny, byla postavena nová loděnice, která již plně postačovala bouřlivě se rozvíjejícímu oddílu. Toto budování nebylo samoúčelné. Vybudovaná loděnice poskytovala členům jachtingu zázemí pro kvalitní přípravu na jejich závodní činnost. Důkazem toho, že v tomto areálu vyrostli vynikající jachtaři je účast ing. Josefa Šenkýře na olympijských hrách v roce 1980 v Moskvě a Lenky Šmídové na olympijských hrách 2000 v Sydney. Koncem devadesátých let došlo v bývalém Československu k převratným společenským změnám. Jachetní oddíl dnem 31.3.2001 vrací stávající areál loděnice dědicům původních majitelů a stěhuje se do nového areálu. Tato nová loděnice byla opět zbudována za účinné pomoci Spolany, mateřské TJ a především za velkého úsilí členů jachetního oddílu.